کانون تبلیغاتی
آوای رسا

تهیه محتوای اینستاگرام رستوران وایب – لم چاپس

تهیه محتوای اینستاگرام رستوران وایب - لم چاپس در پاییز ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

تهیه محتوای اینستاگرام رستوران وایب – فیلم برداری از مسیر

تهیه محتوای اینستاگرام رستوران وایب - فیلم برداری از مسیر رستوران در پاییز ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

تیزر تبلیغاتی کافه رستوران بیکو بیسترو (میکس)

تهیه تیزر تبلیغاتی کافه رستوران بیکو بیسترو (میکس) در تابستان ۹۷ توسط تیم تبلیغاتی آوای رسا

تهیه محتوای اینستاگرام رستوران وایب – فلورنتین چیکن

تهیه و تولید محتوای اینستاگرام رستوران وایب - فلورنتین چیکن در زمستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

تیزر تبلیغاتی رستوران رندی

ساخت تیزر تبلیغاتی رستوران رندی تابستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

تیزر تبلیغاتی رستوران اندرو

ساخت تیزر تبلیغاتی رستوران اندرو تابستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

تولید محتوا اینستاگرام رستوران وایب – کباب جنگلی

تولید محتوا اینستاگرام رستوران وایب - کباب جنگلی پاییز ۹۷ - توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

ساخت و تولید کلیپ اینستاگرام شب یلدای رستوران وایب

ساخت و تولید کلیپ اینستاگرام شب یلدای رستوران وایب پاییز ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا