کانون تبلیغاتی
آوای رسا

مدیریت صفحه اینستاگرام آوای رسا

تهیه و تولید محتوای اینستاگرام کانون تبلیغاتی آوای رسا

مدیریت صفحه اینستاگرام رستوران وایب

تهیه و تولید محتوای اینستاگرام رستوران وایب توسط تیم تبلیغاتی آوای رسا

مدیریت صفحه اینستاگرام باغ تالار شاهکار

مدیریت و عکاسی و تولید محتوا صفحه اینستاگرام باغ تالار شاهکار تابستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

مدیریت صفحه اینستاگرام رستوران بیکو بیسترو

مدیریت صفحه اینستاگرام کافه بیکو بیسترو تابستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا