کانون تبلیغاتی
آوای رسا

عکاسی و تولید محتوای ترنگ (موس شکلات)

عکاسی و تولید محتوای ترنگ (موس شکلات)

عکاسی و تولید محتوای ترنگ (موس شکلات) در زمستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

عکاسی و تولید محتوا از پیتزا هات (برگر)

عکاسی و تولید محتوا از پیتزا هات (برگر)

عکاسی و تولید محتوا از پیتزا هات (برگر) در زمستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

عکاسی و تولید محتوای رستوران آمادو (دبل دان مرغ سوخاری)

عکاسی و تولید محتوای رستوران آمادو (دبل دان مرغ سوخاری)

عکاسی و تولید محتوای رستوران آمادو (دبل دان مرغ سوخاری) در زمستان ۹۷ توسط تیم تبلیغاتی آوای رسا

عکاسی و تولید محتوای رستوران آمادو (دوبل برگر)

عکاسی و تولید محتوای رستوران آمادو (دوبل برگر)

عکاسی و تولید محتوای رستوران آمادو (دوبل برگر) در زمستان ۹۷ توسط تیم تبلیغاتی آوای رسا

تولید محتوای رستوران آمادو – پیتزا

تولید محتوای رستوران آمادو – پیتزا

عکاسی و تولید محتوای رستوران آمادو - ( پیتزا ) در زمستان ۹۷ توسط تیم تبلیغاتی آوای رسا

تولید محتوای رستوران آوادیس (برگر سبز)

تولید محتوای رستوران آوادیس (برگر سبز)

عکاسی و تولید محتوای رستوران آوادیس (برگر سبز) در تابستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

عکاسی از فضای داخلی رستوران آوادیس

عکاسی از فضای داخلی رستوران آوادیس

نمونه عکاسی از فضای داخلی رستوران آوادیس برای محتوای اینستاگرام رستوران آوادیس در تابستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

تولید محتوای رستوران آوادیس (همبرگرقرمز)

تولید محتوای رستوران آوادیس (همبرگرقرمز)

عکاسی و تولید محتوا رستوران آوادیس - همبرگر قرمز در فضای رستوران در تابستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا