کانون تبلیغاتی
آوای رسا

محتواسازی و طراحی بنر اینستاگرام سالن زیبایی بلانش ( فضای سالن)

محتواسازی و طراحی بنر اینستاگرام سالن زیبایی بلانش ( فضای سالن)

محتواسازی و طراحی بنر اینستاگرام سالن زیبایی بلانش ( فضای سالن) در زمستان ۹۷ توسط تیم تبلیغاتی آوای رسا

طراحی بنر اینستاگرام سالن زیبایی بلانش (بنر انگیزشی)

طراحی بنر اینستاگرام سالن زیبایی بلانش (بنر انگیزشی)

طراحی بنر اینستاگرام سالن زیبایی بلانش (بنر انگیزشی) در زمستان ۹۷ توسط تیم تبلیغاتی آوای رسا

طراحی بنر اینستاگرام سالن زیبایی بلانش (بنر جهت رزرو)

طراحی بنر اینستاگرام سالن زیبایی بلانش (بنر جهت رزرو)

طراحی بنر اینستاگرام سالن زیبایی بلانش (بنر جهت رزرو) در زمستان ۹۷ توسط تیم تبلیغاتی آوای رسا

طراحی بنر برای کلینیک ایران هایفو – قرعه کشی

طراحی بنر برای کلینیک ایران هایفو – قرعه کشی

طراحی بنر اینستاگرام کلینیک ایران هایفو - قرعه کشی

طراحی بنر اینستاگرام کلینیک ایران هایفو (تزریق بوتاکس)

طراحی بنر اینستاگرام کلینیک ایران هایفو (تزریق بوتاکس)

طراحی بنر اینستاگرام کلینیک ایران هایفو (تزریق بوتاکس) و همچنین تهیه محتوا توسط تیم تبلیغاتی آوای رسا در زمستان ۹۷