کانون تبلیغاتی
آوای رسا

طراحی گرافیک و چاپ لوگو رستوران راگو

طراحی گرافیک و چاپ لوگو رستوران راگو

طراحی گرافیک و چاپ لوگو رستوران راگو در زمستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

طراحی منو روی جلد رستوران نیلوفر آبی

طراحی منو روی جلد رستوران نیلوفر آبی

طراحی منو روی جلد رستوران نیلوفر آبی تابستان ۹۷ توسط تیم تبلیغاتی آوای رسا

تولید محتوی کافه رستوران وایب – طرح یلدا

تولید محتوی کافه رستوران وایب – طرح یلدا

تولید محتوی کافه رستوران وایب - طرح یلدا پاییز ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

طراحی گرافیک و چاپ رستوران بیکو بیسترو – زیربشقابی

طراحی گرافیک و چاپ رستوران بیکو بیسترو – زیربشقابی

طراحی گرافیک و چاپ رستوران بیکو بیسترو - زیربشقابی پاییز ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

طراحی منو رستوران نیلوفر آبی صفحات داخلی

طراحی منو رستوران نیلوفر آبی صفحات داخلی

طراحی منو رستوران نیلوفر آبی صفحات داخلی تابستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

طراحی منو رستوران بیکو بیسترو منو کافی شاپ

طراحی منو رستوران بیکو بیسترو منو کافی شاپ

طراحی منو رستوران بیکو بیسترو منو کافی شاپ پاییز ۹۷ توسط تیم کانون تبلیغاتی آوای رسا

طراحی پکیجینگ رستوران دون دیمو (مشکی)

طراحی پکیجینگ رستوران دون دیمو (مشکی)

طراحی گرافیک و چاپ پکیجینگ رستوران دون دیمو (مشکی) تابستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا

طراحی پست اینستاگرام رستوران ایتالیایی آلین (بشقاب سبزیجات)

طراحی پست اینستاگرام رستوران ایتالیایی آلین (بشقاب سبزیجات)

طراحی گرافیک و چاپ پست اینستاگرام رستوران ایتالیایی آلین (بشقاب سبزیجات) تابستان ۹۷ توسط کانون تبلیغاتی آوای رسا